Photos » francisco » Sea lion

Taken on: 2011-10-01 17:05:20